Informace pro školy

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát." (T. G. Masaryk)

Projekt Můžeš to změnit pomáhá studentům zorientovat se v novém světě, do kterého právě vstupují - ve světě dospělosti a vlastní odpovědnosti. Co je to volební právo? A může můj hlas vůbec něco změnit? Proč mám platit daně a proč je ta silnice v naší obci už tolik let rozbitá? A můžu s tím něco udělat? Projekt dává studentům návod a prakticky ukazuje, že MŮŽOU! Jak? Pod vedením mentorů boří bariéry mezi dvěma generacemi - propojuje studenty s osobami s rozhodovací pravomocí (místními/komunálními politiky a úředníky) a pomáhá jim s tvorbou vlastního projektu, kterým mohou své okolí změnit k lepšímu.

Proč se zapojit?

  • Získáte dodatečný zdroj vědomostí a dovedností pro své studenty
  • Můžete rozšířit znalosti studentů na další spolužáky a učitele 
  • Studenti se přesvědčí, že informace ze školy mohou v praxi velmi dobře uplatnit
  • Studenti se naučí kultivovaně komunikovat s autoritami, tedy i se školou
  • Posílíte image aktivní školy s aktivními studenty
  • Získáte větší zapojení školy do veřejného dění v obci

 

Co studenty čeká?


Interaktivní workshop

Dozví se, jak fungují demokratické procesy, a vyzkouší si je v praxi. Seznámí se navzájem i s místními politiky a úředníky.

Týmová práce

Stanou se součástí týmu, společně vyberou problém, který je ve vaší obci štve, a s pomocí mentora vypracují projekt, který to změní.

Konference

Nejlepší týmy své projekty odprezentují na konferenci, kde se dozví, jak si stojí oproti ostatním týmům. Vítězný tým získá 10 000 Kč na realizaci svého projektu.


Jak se zapojit?

Chcete přihlásit své studenty na workshop nebo se zeptat na bližší informace o projektu? Ozvěte se nám na info@muzestozmenit.cz. Bližší informace o projektu najdete i ve článku O projektu.