Zúčastněné školy

Uvažujete, na jakou střední školu přihlásit své dítě? Nebo vás jen zajímá, které školy jsou ve vašem regionu nejaktivnější? Na této stránce najdete stručné informace o školách, jejichž studenti se našeho projektu účastní.

Zúčastněné školy jsou uvedeny podle pořadí, v jakém nám dodaly podklady. 

 AKADEMIA Gymnázium

Adresa: Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň

AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ je fakultní školou Masarykovy univerzity a patří do sítě škol UNESCO. Od roku 1992 poskytuje kvalitní všeobecné vzdělávání se zaměřením se na kritické myšlení a svobodné uvažování svých studentů. Za vhodné doplnění našeho snažení považujeme aktivity, které pomáhají zapojit žáky do života jejich obce, vysvětlují fungování politiky v demokratické společnosti a bourají mezigenerační bariéry a předsudky. Proto je nám ctí dlouhodobě se podílet na projektech z. s. Mezigenerace, k nimž patří Mezigenerační občanská nauka či nový workshop Můžeš to změnit. Dokud se aktivně setkáváme a diskutujeme spolu, máme naději – na změnu i na pozitivní vývoj celé naší společnosti.

web školy

 

STŘEDNÍ ŠKOLA F. D. ROOSEVELTA BRNO

Adresa: Křižíkova 11, 612 00 Brno-Královo Pole

Jsme brněnská střední škola s více jak šedesátiletou tradicí… Sídlíme v nové bezbariérové budově na ulici Křižíkova 11 v Králově Poli. Nabízíme řadu vzdělávacích oborů – můžete u nás studovat obchodní akademii nebo obchodní školu, můžete se vyučit elektromechanikem, košíkářem, brašnářem, zahradníkem, tkalcem… Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je u nás samozřejmostí individuální přístup, proto máme malé třídní kolektivy. Naši žáci píší školní časopis, tančí ve školní skupině, navštěvují dramatický kroužek, účastní se sportovních soutěží, Studentských voleb i jiných zajímavých projektů, jezdí na exkurze a veletrhy… Nejen to je Rooseveltka – přesvědčte se na facebooku @rooseveltka1954!

web školy

 

Masarykova střední škola Letovice

Adresa: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

Jsme škola s téměř 90letou tradicí, která nabízí  střední odborné vzdělávání v řemeslných, technických a uměleckých oborech. Škola je  držitelem titulu Ekoškola -   je  součástí  mezinárodní sítě škol, které se rozhodly změnit sebe i své okolí s cílem zachovat životní prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné  podobě. Výuka probíhá v úzkém propojení teorie s reálným prostředím firem v souladu s aktuálními trendy v technologiích a technickém pokroku. Žáci se realizují  ve školních i mezinárodních projektech a odborných soutěžích, vyjíždí  do států EU za odbornými stážemi i za poznáním. Škola má v Jihomoravském kraji exkluzivitu ve výuce oboru Umělecký keramik.

Přijďte se k nám podívat ve dnech otevřených dveří:

25. listopadu  2017  - sobota: od 9 do 12 hodin

17. února  2018  -   sobota: od 9 do 12 hodin 

web školy

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Adresa: Jaselská 7/9, 602 00 BRNO

Patříme mezi nejstarší střední odborné školy v České republice. Letošní školní rok oslavíme již 120 let od založení. V současnosti je zde možné studovat tři čtyřleté obory s maturitou: zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Pedagogický sbor tvoří odborní a všeobecní pedagogové a externí spolupracovníci z řad předních brněnských lékařů. Škola se každoročně zapojuje do velkého množství jak školních, tak i mimoškolních aktivit, z nichž jednou z nejvýznamnějších je pořadatelství soutěže v poskytování první pomoci s mezinárodní účastí, která probíhá už od roku 1996. Naši žáci mají možnost navštěvovat velké množství kroužků, jako jsou například kroužky přírodovědné, odborné, z cizích jazyků nebo i kondiční posilování. 

web školy

 

 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o.

Adresa: Brno, Olomoucká 61, PSČ 627 00

Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, držitelka Certifikátu kvality ve vzdělávání, která je zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti a dlouholetou tradicí.

Naše škola podporuje demokratické smýšlení žáků a jejich aktivní zapojování do řízení a inovace. Mimo toho se žáci účastní širokého spektra projektů, které zvyšují nejen jejich odborné, ale i občanské kompetence.  Studentská rada jako výkonný orgán Školního parlamentu SŠTE je dlouhodobě zapojena do věcí veřejných prostřednictvím Krajského i Národního parlamentu dětí a mládeže, otevřeně vítá a podporuje projekty jako je Můžeš to změnit.

web školy

 

Střední průmyslová škola chemická Brno

Adresa:  Vranovská 65, Brno

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace byla zřízena v roce 1951. V 16 třídách denního studia připravuje pro praxi nebo k dalšímu vysokoškolskému studiu 500 žáků nejen z Brna a blízkého okolí, ale z celého regionu jižní Moravy a Vysočiny.

Škola připravuje žáky ve 3 studijních oborech: Aplikovaná chemie, Analýza potravin, Přírodovědné lyceum. Všechny obory denního studia jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Škola je držitelem certifikátu ISO 9001 a byla zapojena v projektech ESF OP VK. Je nositelem řady grantových projektů. Mezi další významné aktivity školy patří organizace Chemické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, zapojení do soutěže Amavet, Klokan, STAVOKS, StreTech. Škola spolupracuje se stuttgartskou školou Institutem dr. Flada.

web školy

 

 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Adresa: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí nabízející uchazečům o vzdělávání pestrou nabídku studia, která je zaměřena na obory kuchař – číšník, cukrář, automechanik, truhlář pro výrobu nábytku, hotelnictví a cestovní ruch včetně nástavbového studia. Škola je zapojená do mezinárodních projektů a odborných soutěží, žáci vyjíždí do států EU na výměnné zahraniční pobyty a stáže. Důraz je kladen na odbornou přípravu žáků v prostředí reálných firem u smluvních partnerů. Pro žáky školy nabízíme řadu odborných kurzů pod vedením akreditovaných školitelů a výuku autoškoly skupiny B, C a T. Ubytování žáků je zajištěno v moderním domově mládeže s internetovým připojením přímo na pokojích. Součástí areálu školy je sportovní hala a víceúčelové hřiště.

Přijďte se k nám podívat ve dnech otevřených dveří:

1. prosince 2017 a 19. ledna 2018 od 10 do 17 hodin

2. prosince 2017 a 20. ledna 2018 od 9 do 12 hodin

web školy

 

logo Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Adresa: Brandlova 32,  695 01 Hodonín

Průmyslovka

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Jsme škola s dlouholetou tradicí, která funguje již od roku 1954. Vystudovaly u nás tisíce úspěšných studentů. Ke studiu na naší škole nabízíme dva technické obory: Technické lyceum a Stavebnictví. Z výtvarných oborů si můžete vybrat Grafický design nebo Užitou malbu. Pro studenty máme k dispozici vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou, bezplatnou Wi-Fi síť a produkty Microsoft zdarma. Škola je dále zapojená do mezinárodních projektů a odborných soutěží, žáci vyjíždí do států EU na zahraniční stáže.

web školy

 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Adresa: Lipová alej 2756/21, 695 01 Hodonín

ISŠ Hodonín

S námi má zručný odborník budoucnost jistou“ – tak lze charakterizovat činnost naší školy.  

Vybrat si můžete učební nebo maturitní obor a získat kvalitní základ pro svou budoucnost. Nabídka oborů je široká - tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem elektrikář-silnoproud, nástrojař, truhlář, tesař, kuchař-číšník, kadeřník nebo čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou - mechanik seřizovač, sociální činnost, popř. nástavbové studium podnikání.

Spolupracujeme také s firmami, které hledají nadějné absolventy. Teorie je u nás pevně spojená s praxí, vše si vyzkoušíte v reálném provozu – na skutečných zakázkách nebo přímo ve firmách. Pořádáme také nejrůznější exkurze a zahraniční stáže.

Proč k nám? Jsme tu už od roku 2004 a celou tu dobu tvrdíme, že zručný odborník má svoji budoucnost jistou. Protože – jak říkají sami naši absolventi – kdo chce, ten práci v oboru najde hned po škole.

web školy

 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

gymnázium Vyškov

Škola nabízí obory:

Gymnázium 8leté (79-41-K/81),

Gymnázium 4leté (79-41-K/41),

Zdravotnický asistent (53-41-M/01),

Zdravotnické lyceum (78–42–M/04),

Obchodní akademie (63-41-M/02) se zaměřením na ekonomiku a finance nebo na informatiku.

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března 2018. 

web školy

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Jsme spojením školy s dlouhou tradicí (založení piaristického gymnázia 1631) a školy s moderním vybavením a přístupy. Díky tomu, že škola není velká, můžeme ke každému žákovi přistupovat individuálně a mít téměř rodinnou atmosféru. Nabídka našich oborů je ale velmi široká.

Maturitní obory

  • Gymnázium (osmileté a čtyřleté). Absolvent je připraven pro studium na vysokých školách všech směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní síla. 
  • Hotelnictví (čtyřletý vzdělávací obor ukončený maturitní zkouškou) je zaměřeno na provoz hotelů, restauračních zařízení, provozoven veřejného stravování a cestovní ruch. Důraz je kladen na výuku jazyků, managementu, marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou úroveň odborných předmětů. 

Nematuritní obory:

  • Cukrář    
  • Kuchař - číšník
  • Strojní mechanik
  • Pečovatelské služby
  • Zednické práce
  • Praktická škola dvouletá
  • Strojírenské práce
  • Stravovací a ubytovací služby

Samozřejmostí je možnost zapojit se do různých kroužků, jezdit na zimní i letní sportovní kurz, účastnit se soutěží a různých druhů projektů. Můžete se podívat osobně nebo alespoň na web školy, kde se můžete školou i virtuálně projít. Těšíme se na vás! 
web školy